Formulare de inscriere a unor fapte noi in cazierul fiscal

Ministerul Finantelor Publice a aprobat prin Ordinul nr. 2.943/2009, publicat in Monitorul Oficial nr. 764/10.11.2009, modelul formularelor ce trebuie completate la solicitarea datelor inscrise in cazierul fiscal. Ordinul amintit completeaza si modifica Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 260/2007.

Cazierul fiscal tine evidenta faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, sau de catre cele care privesc disciplina financiara, savarsite de catre contribuabili (persoane fizice si juridice, asociati/actionari ai persoanelor juridice, sau reprezentanti ai acestora).

Ordinul 2.943/2009 aproba formularele de inscriere in cazierul fiscal a faptelor nou-introduse prin articolul V, pct.1, alin (2) al OUG nr. 46/2009 (care modifica O.G. nr. 75/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), fapte savarsite de catre persoanele fizice sau juridice. Intre aceste fapte intra inactivitatea fiscala, ori atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

Prevederile Ordinului nr. 260/2007 sunt modificate la articolele privind formularistica necesara pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, dupa cum urmeaza:

“La art. 1, dupa litera e) se introduc patru noi litere, f)-i), cu urmatorul cuprins:

f) 505 – <<Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent>>, cod MFP 14.13.43.15/3;

g) 506 – <<Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala>>, cod MFP 14.13.43.15/4;

h) 507 – <<Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent>>, cod MFP 14.13.43.15/5;

i) 508 – <<Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea>>, cod MFP 14.13.43.15/6”

Ordinul prevede modelele fiselor (in Anexa 1), caracteristicile de tiparire, modul de difuzare/utilizare/pastrare (in Anexa 2), procedurile de inscriere a faptelor in cazierul fiscal (in Anexa 3).

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *