Dizolvare SRL cu asociat unic

Dizolvare societate comerciala cu asociat unic

In situatia in care dizolvarea unei societati comerciale este expresia vointei asociatilor, vorbim despre procedura dizolvarii voluntare.

Iata care sunt etapele si actele necesare pentru procedura de dizolvare voluntara in cazul unei societati comerciale (- SRL) cu asociat unic:

Etapa I:

 • Cererea de inregistrare a mentiunii privind dizolvarea
 • Decizia asociatului unic de dizolvare a societatii cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (in original),
 • Daca este cazul:
  • imputernicirea speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatia pentru persoana/-ele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (in original)
  • avizele prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de Mediu).
 • Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de Registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a).

Etapa a II-a – etapa radierii

 • Cererea de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (in original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale (in copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea pentru persoana desemnata sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie)
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a daca este cazul).

Dupa cum ati observat, dintre etapele necesare pentru inchiderea firmei, lipseste etapa lichidarii. Aceasta pentru ca, dupa plata eventualelor datorii, patrimoniul societatii este transmis, fara a mai fi nevoie de lichidare, catre asociatul unic.

Aflati detaliile privind tarifele si programati-va pentru o consultatie la nr. de telefon: (021)318.69.60 sau (021)319.45.16. Servicii valabile pentru toata tara.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *