Formular model 091 – Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/ mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare

Formular 091 Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA /Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare (OMFP 2224/2006)

Persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze, conform art. 153 din Codul fiscal, si persoanele juridice neimpozabile care au obligatia sau care opteaza sa se inregistreze pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare, in conformitate cu art. 1531 din Codul fiscal, vor depune formularul 091 la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal.

Declaratia se va completa in doua exemplare. Unul, alaturi de copia certificatului de inregistrare/certificatului de inregistrare fiscala, precum si de copia deciziei de inregistrare a domiciliului fiscal (decizia de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), dupa caz, ramane la registratura organului fiscal competent. Celalalt exemplar se pastreaza de catre contribuabil.

Am incarcat pe site, la Sectiunea Resurse – pagina Diverse, Formularul 091 de la Administratia Financiara impreuna cu instructiunile de completare – detaliu cu detaliu.

Il puteti vizualiza si printa, sau downloada.

Pentru servicii privind infiintari de firme, gazduiri de sedii, evidenta financiar-contabila, sunati la telefon 021.3186960.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *