Inchiderea SRL cu doi sau mai multi asociati

Dizolvarea voluntara pentru o societate cu doi sau mai multi asociati

In cazul in care asociatii societatii sunt de acord cu privire la decizia de dizolvare si la modul in care va fi impartit patrimoniul societatii dupa plata creantelor, dintre etapele cele trebuie parcurse nu mai face parte si etapa lichidarii.

Iata, deci, care sunt etapele si actele necesare:

  Etapa 1

 • Cerere de inregistrare a mentiunii privind dizolvarea societatii,
 • Decizia AGA de dizolvare si โ€“ concomitent โ€“ de lichidare a societatii comerciale prin acordul unanim al asociatilor, precum si de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati, cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (in original),
 • Daca este cazul:
  • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoana/ele desemnata/e sa indeplineasca formalitatile legale (in original)
  • avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu)
 • Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a).
  Etapa 2 โ€“ radierea

 • Cerere de radiere a societatii comerciale
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (in original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale aprobata de asociati (copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea comerciala nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie)
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a daca este cazul).

Aflati detaliile privind tarifele si programati-va pentru consultanta la numerele de telefon: (021)318.69.60 sau (021)319.45.16. Servicii valabile pentru toata tara.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *