Registrul Comertului si Administratiile Financiare prizoniere ale unei ordonante

Amanari la dosare ca urmare a unei O.U.G. fara norme metodologice

Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 54 din 23 Iunie 2010 aduce o serie de modificari Legii 31/1990 privind societatile comerciale.

Astfel, articolul 17 se modifica, fiind – intre altele – prevazute urmatoarele:

“(3) La inmatricularea societatii comerciale si la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comertului:

a) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevazut la lit. a), care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;

c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe proprie raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, prevazute la alin. (4).”

Cum poate ne-am si obisnuit in Romania, nu exista norme metodologice pentru aceste prevederi, iar institutiile implicate nu stiu cum ar trebui sa arate un asemenea certificat cum este cel prevazut la alin (3) lit.b din ordonanta mai-sus-amintita. Mai mult, Administratiile Financiare nu emit niciun certificat (indiferent de forma) in acest sens si nici nu inregistreaza contractele de comodat (motivand ca pana acum nu au facut asa ceva)!!!

Acestea sunt motivele pentru care, momentan, toate dosarele de inregistrari de societati comerciale si de inregistrari de mentiuni privind schimbari de sediu primesc termene de amanare de pana la o luna. In aceste conditii, este de preferat ca dosarele respective sa nu fie introduse, in speranta ca rezolvarea problemei de catre institutiile abilitate ale statului se va produce mai repede de o luna.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

2 Comments

  1. bb 1 July 2010 Reply
  2. Jocuri pentru copii 2 July 2010 Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *