Acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

Unul dintre clientii nostri a dorit sa stie detalii despre acreditarea ce trebuie obtinuta in cazul unei agentii de plasare a fortei de munca (pentru Romania, nu in exteriorul tarii).

Iata mai jos un extras din HG 277/2002 in acest sens:

“…Art. 2. – (1) Serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite în continuare servicii de ocupare, constau în:
a) servicii de informare si consiliere;
b) servicii de mediere a muncii pe piata interna.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) sunt furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii, denumiti în continuare furnizori, acreditati în conditiile prevazute de prezenta hotarâre.
(3) Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta, conform legii.
Art. 3. – În vederea acreditarii furnizorii prevazuti la art. 2 alin. (2) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii:
A. sa aiba prevazut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicita acreditarea;
B. sa detina baze de date, dupa caz, privind:
a) persoanele în cautarea unui loc de munca si, respectiv, cererea de forta de munca din partea angajatorilor, astfel încât sa poata evalua tendintele de pe piata muncii locala;
b) potentialul existent în domeniul formarii profesionale pentru a corela cererea cu oferta de pe piata muncii;
C. sa dispuna de baza materiala, dupa caz, pentru:
a) evaluarea si autoevaluarea personalitatii în vederea orientarii profesionale;
b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitatii si încrederii în sine a persoanelor în cautarea unui loc de munca;
c) instruire în tehnici si metode de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri în vederea ocuparii;
d) mediere electronica;
D.a) sa fie asigurat cu cel putin 30% personal angajat cu studii superioare în specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere;
b) sa fie asigurat cu cel putin 25% personal cu experienta de minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea…”

Da share la acest articol!

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *