Important! Criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1.984/2011 pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile

Ministerul Finantelor Publice a emis un Ordin prin care se stabilesc criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicita acest lucru si care sunt supuse inmatricularii la Registrul Comertului. Acest Ordin aduce, asadar, modificari legislative deosebit de importante pentru societatile comerciale.

Criterii de conditionare a inregistrarii in scopuri de TVA

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile amintite sunt:

a) persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura la sediul social sau la sediile secundare activitati economice,
b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si nici persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau fapte prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
c) criteriul care face obiectul verificarii faptice privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal si, dupa caz, sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara.
d) criterii prevazute in anexa nr. 2 a ordinului.

Procedura prevazuta de Ordinul MFP 1984/2011 pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organul fiscal competent o anexa la declaratia de mentiuni, conform modelului stabilit in Ordin in anexa nr. 1 (anexa ce se completeaza cu ajutorul programului informatic pus la dispozitie de ANAF).

Organele fiscale competente procedeaza pentru solutionarea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA la efectuarea unui control documentar si a unui control faptic, dupa cum urmeaza:

Controlul documentar la inregistrarea in scopuri de TVA

– verifica in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si a anexei despre care am amintit mai devreme daca persoana impozabila desfasoara activitati economice la sediul social/domiciliul fiscal sau la sediile secundare.

– verifica in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si a anexei daca administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile au sau nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau fapte prevazute la art.2 alin. 2 din O.G. 75/2001. Daca exista asemenea inregistrari, persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai proceda la verificarea celorlalte criterii, decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA si motivatia care sta la baza respingerii ei fiind comunicate partii in cauza.

Controlul faptic la inregistrarea in scopuri de TVA

– in maximum 24 de ore de la data finalizarii controlului documentar, organul fiscal va efectua un control la fata locului pentru a verifica existenta spatiului aferent sediului social si, dupa caz, a sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara.

Grila de punctaj la verificarea efectuata in urma solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA

– daca persoana impozabila a indeplinit criteriile prevazute mai sus, se va trece la o a doua etapa – verificarea in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si a anexei a criteriilor de evaluare prevazute in grila din anexa 2 a Ordinului MFP. In baza grilei respective, compartimentul de specialitate al organului fiscal va stabili un punctaj si va intocmi un referat. Pentru inregistrarea in scopuri de TVA, punctajul minim obtinut este de minim 45 puncte.

Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1984 pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, Anexa 1 si Grila de evaluare a punctajului pentru inregistrare in scopuri de TVA

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *