Modificari in procedura privind spatiile cu destinatie de sediu social

ONRC a emis un comunicat de presa prin care anunta urmatoarele:

ONRC şi ANAF au dispus măsuri pentru simplificarea formalităţilor administrative, astfel încât, începând cu data de 6 februarie 2012, cererile de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social vor fi preluate de oficiile registrului comerţului odată cu cererile de înregistrare având ca obiect înmatriculări/schimbări de sediu social şi vor fi transmise administraţiilor finanţelor publice, alături de actele doveditoare ale dreptului de folosinţă, astfel cum au fost depuse în susţinerea cererilor de înregistrare adresate oficiilor registrului comerţului.

Administraţiile finanţelor publice vor emite şi transmite la oficiile registrului comerţului, certificatele pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi adeverinţele privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, în termenele prevăzute de Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 78 din data de 26.01.2012 al Preşedintelui ANAF, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/30.01.2012.

Formularul-tip “Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”, va fi pus la dispoziţia solicitanţilor, de oficiile registrului comerţului, la depunerea cererii solicitanţii având obligaţia de a ataşa timbrul fiscal corespunzător, în original.

Consecinţa directă a acestor măsuri o reprezintă faptul că perioada aferentă tuturor formalităţilor necesare înfiinţării unei firme se comprimă integral în termenul de 3 zile.

Prin urmare, începând cu data de 6 februarie 2012, solicitanţii nu se vor mai adresa administraţiilor finanţelor publice, pentru obţinerea certificatelor pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi a adeverinţelor privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, acestea urmând să fie obţinute prin intermediul oficiilor registrului comerţului.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *