Noul plafon de scutire de la plata TVA: cifra de afaceri de 65.000 Euro

Modificare a Codului fiscal – plafonul pentru care se poate aplica scutirea de TVA

Incepand cu data de 01.07.2012, prin O.U.G. nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale care s-a publicat in M.O. nr. 384/07.06.2012 la art. 152 din Codul fiscal s-au adus urmatoarele modificari:

Plafonul de scutire reprezentand cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, in functie de care persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. a) poate aplica scutirea de taxa, numita in continuare regim special de scutire, s-a modificat de la 35.000 euro la 65.000 euro.

Echivalentul in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei.
Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic plafonul de scutire nu se mai determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, ci reprezinta limita de 65.000 euro, respectiv 220.000 lei.

IMPORTANT : Avand in vedere ca aceste modificaril legislative intra in vigoare incepand cu data 01.07.2012 pentru anul 2012 sunt aplicabile urmatoarele reguli:

I.Referitor la inregistrarea in scopuri de TVA:

I.1. persoanele impozabile infiintate inainte de 01.07.2012:

Persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. In cazul in care nu au depasit, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de 220.000 lei se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012.

Persoanele impozabile infiintate in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal daca depasesc in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. In cazul in care nu au depasit in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.

Exceptie: persoanele impozabile infiintate inainte de 01.07.2012 pentru care obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, ar interveni incepand cu data de 1 iulie 2012, nu trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA decat in situatia in care depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.

Nota : Conform art. 152 alin. (6) din Codul fiscal data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa se faca in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului de scutire.

I.2. persoanele impozabile infiintate incepand cu data de 1 iulie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal daca depasesc plafonul de scutire de 220.000 lei, in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012;

II. referitor la scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA :

II.1.persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depasirii plafonului de scutire, pot solicita incepand cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire de 220.000 lei;
II.2. persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal anterior anului 2012 pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal dupa data de 1 iulie 2012, inclusiv, daca nu au depasit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul 2011, si daca pana la data solicitarii scoaterii din evidenta nu au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei.
Solicitarea de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA se poate depune la organul fiscal competent intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. In ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa. Prin exceptie, persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA nu au obligatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

2 Comments

  1. aneta 15 August 2012 Reply
  2. Reinvent Consulting 16 August 2012 Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *