DIZOLVARE SI RADIERE FIRMA

dizolvare-radiere-firma-Reinvent-Consulting

Cand se impune dizolvarea unei firme?

Contextul economic nefavorabil, rezultatele financiare slabe in raport cu investitia, schimbarea strategiei de business, relatiile  tensionate dintre asociati sunt cauze care pot duce la decizia de incetare a activitatii economice a firmei.

Dizolvarea poate fi consecinta unei situatii de drept sau de fapt si poate fi expresia vointei asociatilor (cazul dizolvarii voluntare) sau a unor factori externi. Dizolvarea societatii comerciale pregateste etapa lichidarii patrimoniului.

Cum se face dizolvarea si radierea unei firme?

Dizolvarea unei societati comerciale are loc potrivit dispozitiilor Legii 31/1990, cu toate modificarile ulterioare aduse acesteia, in urmatoarele situatii:

 • Trecerea timpului stabilit ca durata a societatii;
 • Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
 • Declararea nulitatii societatii;
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor (AGA);
 • Hotararea Tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum dispute intre asociati, care pericliteaza buna functionare a societatii;
 • Falimentul societatii;
 • Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii: societatea nu are organe statutare sau ele se afla in imposibilitatea de a se intruni; societatea nu a depus, pe o perioada de 3 ani consecutivi, bilantul contabil sau alte acte care trebuie depuse la Oficiul Registrului Comertului; societatea fie a incetat activitatea, fie nu are sediu cunoscut; asociatii au disparut sau nu au un domiciliu cunoscut.

In cazul lichidarii voluntare, dupa stingerea datoriilor catre creditorii societatii, asociatii pot ajunge la un acord cu privire la repartizarea activelor ramase. In cazul in care nu ajung la un consens, procedura de lichidare se deruleaza conform legii mai sus mentionata (cu numirea unui lichidator).

In situatia in care societatea se gaseste in insolventa  vadita,  sau in  insolventa iminenta, incetarea existentei persoanei juridice se face prin procedura numita faliment.

In cazul lichidarii voluntare, daca societatea comerciala are asociat unic, dupa plata eventualelor datorii, patrimoniul societatii este transmis, fara lichidare, catre asociatul unic si societatea inceteaza sa mai existe de la data expirarii termenului de introducere a opozitiei (daca nu s-a facut opozitie) sau de la data la care hotararea de respingere a opozitiei (sau, dupa caz, care constata ca datoriile au fost acoperite) a devenit irevocabila.

Cat dureaza?

Pentru  societatile cu asociat unic sau cu mai multi asociati, cu acordul sau dezacordul asociatilor in ceea ce priveste alegerea lichidatorului, putem vorbi despre mai multe tipuri de dizolvare voluntara, cu doua sau trei etape de parcurs, durata fiind de circa 2-3 luni din momentul in care sunt pregatite si depuse documentele necesare primei etape.

Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara – etape si acte necesare

 Etapa 1 – dizolvarea firmei

Acte necesare:

 • Cerere de inregistrare a mentiunii;
 • Decizia AGA de dizolvare  si – concomitent – de lichidare a societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati, cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/ conducere (original).

Daca este cazul:

 • Imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 • Avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de Mediu);
 • Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a).

Etapa 2 – radierea firmei

Acte necesare:

 • Cerere de radiere;
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original);
 • Situatia financiara de lichidare;
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale aprobata de asociati (copie);
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale.

Daca este cazul:

 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala sau delegatie);
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a).

Dizolvarea voluntara si lichidarea cu numire de lichidator – etape si acte necesare

Se realizeaza in cazul in care asociatii nu ajung la un acord privind repartizarea patrimoniului societatii dupa plata datoriilor.

Etapa 1 – dizolvarea firmei si numirea lichidatorului

Acte necesare:

 • Cerere de depunere si mentionare acte (original);
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorului cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/ sau de conducere ale persoanei juridice (original).

Daca este cazul:

 • Imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/ tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Etapa 2 (dupa 30 de zile de la publicarea in M.Of. a Hotararii) – etapa intermediara intre dizolvare si radiere

Acte necesare:

 • Cerere de inregistrare (original);
 • Contractul de administrare incheiat intre societatea supusa procedurii de dizolvare si lichidare si lichidatorul persoana juridica;
 • Declaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori precum si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte lichidatorul persoana juridica, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original);

Daca este cazul:

 • Avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
 • Imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/ tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Etapa 3 (dupa ce a fost efectuata lichidarea) – radiere firma

Acte necesare:

 • Cerere de radiere (original);
 • Situatia financiara de lichidare aprobata de asociati;
 • Hotararea de repartizare a activului aprobata de asociati/ membri (copie);
 • Certificatul de inregistrare si anexa/ anexele la acesta (originale);
 • Certificatul emis de Administratia Financiara (certificat de atestare fiscala) din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si/ sau la contributiile sociale (original);

In cazul societatilor pe actiuni (S.A.) si societatilor in comandita pe actiuni (S.C.A.) se va depune, dupa caz:

 • Darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/ auditorilor financiari, daca unul sau mai multi administratori din S.A. si S.C.A. au fost numiti lichidatori (original);
 • Registrele S.A. si S.C.A.

Daca este cazul:

 • Imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 • Dovezile privind plata taxelor/ tarifelor legale: taxa judiciara de timbru (in original);timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Eliminati costurile suplimentare, efortul, alergatura si complicatiile birocratice, alegeti din start serviciile Reinvent Consulting de dizolvare/ radiere a firmei si asistenta in tot acest proces!

Noi stim ca timpul este o resursa extrem de valoroasa! Tocmai de aceea, cei mai buni experti va stau la dispozitie pentru identificarea solutiilor potrivite nevoilor dumneavoastra si implementarea imediata a acestora.

De ce Reinvent pentru dizolvarea si radierea firmei?

 • Avem cei mai buni consultanti, cele mai bune preturi si cele mai rapide proceduri! 
 • Fara drumuri suplimentare! Fara cozi si batai de cap! Fara costuri si timp pierdut la diverse ghisee!
 • Avantajul proximitatii – ne puteti vizita si la punctul de lucru vizavi de Registrul Comertului, Bucuresti.
 • Avem acoperire nationala – serviciile noastre se adreseaza agentilor economici din toata tara.

Reinvent Consulting este marca Grupului de firme REINVENT.

Reinvent Consulting are 10 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, deschidere/inchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numire/revocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detineti o proprietate unde sa va puteti inregistra sediul social al societatii comerciale, va punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon (+4) 021.318.69.60, unul dintre consultantii nostri va sta la dispozitie de Luni-Vineri, intre 09:00-17:30.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

One Comment

 1. matala daniel aurelian 5 May 2017 Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *