GHID PENTRU INREGISTRAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE IN SCOP DE TVA

 

Obtinerea codului de TVA 2016
Obtinerea codului de TVA 2016

Cunoasteti modificarile legislative referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA a unei societati comerciale aplicabile in 2016?  Stiati ca inregistrarea in scopuri de TVA nu este posibila imediat dupa infiintarea unei firme?

 • Ordinul nr. 3840/ 2015

Ministerul Finantelor Publice a emis Ordinul nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicita acest lucru si care sunt supuse inmatricularii la Registrul Comertului.

Acest Ordin a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2016 si a adus modificari legislative deosebit de importante pentru orice firma, modificari ce trebuie avute in vedere, dupa caz, la infiintarea entitatii, sau la inregistrarea de mentiuni privind schimbarea administratorului, inchidere/ deschidere punct de lucru etc.

Important de mentionat este faptul ca, potrivit articolului nr. 316 alin. (2) din Codul fiscal,  respectivul ordin nu se adreseaza sucursalelor din Romania ale persoanelor impozabile cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania.

 • Criteriile pe baza carora se iau decizii de aprobare/ respingere a solicitarilor de inregistrare in scopuri de TVA:

a. Desfasurarea la sediul social si/ sau la sediile secundare, dupa caz, de activitati economice autorizate;

b. Fapte sau infractiuni inscrise in cazierul fiscal al unuia dintre administratori, a asociatilor (indiferent de ponderea detinuta din capitalul social)  sau chiar al persoanei impozabile;

c. Evaluarea de catre organele fiscale a intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/ sau scutite de TVA, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/ prestarii se considera ca fiind in strainatate,  daca taxa ar fi deductibila in cazul in care acestea s-ar desfasura in Romania.

 • Ordinul 3841/ 2016 si formularul 088

In completarea Ordinului nr. 3840/ 2015 a fost aprobat Ordinul 3841/2016 care modifica procedura de inregistrare in scopuri de TVA si aproba formularul 088 “Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”.

 • Formularul 088 –  cand se depune?

a. la infiintarea persoanei impozabile, daca declara ca va depasi plafonul de scutire de TVA sau cand doreste sa fie inregistrata in scopuri de TVA;

b. la depasirea plafonului de 220.000 lei, cand persoana impozabila este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA prin efectul legii, impreuna cu declaratia de mentiuni;

c. ulterior infiintarii persoanei impozabile, cand aceasta nu a depasit plafonul cifrei de afaceri si nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, dar opteaza  pentru calitatea de platitor de TVA.

De asemenea, formularul 088  trebuie depus de catre firmele care sunt inregistrate in scopuri de TVA, la solicitarea organelor fiscale competente, si in situatii precum:

a. schimbarea sediului social;

b. schimbarea administratorilor si/sau a asociatilor.

Click aici pentru vizualizarea formularului 088.

 • Ce trebuie sa faca o societatea comerciala pentru obtinerea codului de TVA?

Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA depune la organul fiscal competent:

a) cererea de inregistrare in scopuri de TVA, insotita de documentele prevazute de legislatia in vigoare pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitate economica, in cazul persoanelor impozabile care sunt supuse inmatricularii la Registrul Comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din noul Cod fiscal;

b) declarația de inregistrare, avand completata rubrica „Date privind vectorul fiscal”, sectiunea taxa pe valoarea adaugata, in cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse inmatriculării la Registrul Comertului și care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din noul Cod fiscal;

c) declaratia de mentiuni, avand completata rubrica „Date privind vectorul fiscal”, sectiunea taxa pe valoarea adaugata, in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din noul Cod fiscal, insotita de documentatia prevazuta de legislatia in vigoare pentru evaluarea intentiei și a capacitatii de a desfasura activitate economica, dupa caz.

Organul fiscal competent aproba sau respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA și emite Decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din privind noul Cod fiscal, in urma analizei informatiilor cuprinse in cererea de inregistrare in scopuri de TVA sau declaratia de inregistrare/mentiuni, dupa caz, prin care persoana impozabila solicita inregistrarea in scopuri de TVA și in documentele anexate acesteia.

Daca aprobarea este inregistrata in scopuri de TVA, decizia se emite avand bifata casuta corespunzatoare persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, dupa caz. Aceasta inregistrare este valabila incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, in temeiul pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din noul Cod fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.

Daca inregistrarea este respinsa, decizia se emite avand bifata casuta corespunzatoare.

Decizia respectiva se intocmeste in doua exemplare; unul se comunica persoanei impozabile solicitante, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile și completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala), iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Dupa comunicarea deciziei prin care se aproba inregistrarea in scopuri de TVA catre persoana impozabila, compartimentul de specialitate opereaza de indata, in Registrul contribuabililor, inregistrarea in scopuri de TVA.

Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, emis de organul fiscal competent in baza deciziei prin care se aproba inregistrarea in scopuri de TVA, avand inscrisa data inregistrarii, se comunica persoanei impozabile in conditiile prevazute de art. 47 din Codul de procedura fiscala.

 • Ce se intampla in cazul in care societatea comerciala nu mai indeplineste conditiile de mentinere a codului de TVA?

ANAF poate anula din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA a unui contribuabil in mai multe situatii cuprinse in Codul fiscal.

Din 1 februarie 2016, a fost introdus in legislatie un nou caz ce poate duce la anularea din oficiu a codului de TVA. Indiferent de situatie, cei care au ramas fara codul de TVA nu au dreptul sa isi deduca taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri/ servicii, dar sunt obligati sa o plateasca daca desfasoara activitati economice in perioada in care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA.

1. Esti declarat inactiv sau inactiv temporar;

2. Ai inscrise in cazierul fiscal anumite infractiuni;

3. Nu ai depus deconturi de TVA;

4. Ai depus deconturi pe “zero”;

5. Nu trebuia si nu aveai dreptul sa ai cod de TVA;

6. Vrei sa aplici regimul special de scutire de TVA;

7. Nu justifici intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica.

Contribuabilii carora Fiscul le-a anulat codul de TVA sunt inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata, organizat de ANAF.

De asemenea, persoanele impozabile care au un cod valid de TVA sunt trecuti in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153.

 • Ce se intampla in situatia in care firma are activitati autorizate doar la terti (in afara oricaror sedii/ puncte de lucru fixe)?

Trebuie subliniat faptul ca, in evaluarea criteriului sediului, stabilirea acestuia la avocat este punctata cu 0 (zero).  Se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA, de catre desfasurarea la sediu a activitatilor autorizate.

Aparent, se urmareste ca activitatile desfasurate sa fie reale, dar s-a omis faptul ca in practica sunt extrem de multe domenii de activitate care se desfasoara in afara sediului (constructii, transport, curatenie, training etc.). In masura in care nu se vor declara si activitati prevazute de codul CAEN si la sediu, nu vor putea fi inregistrati in scopuri de TVA.

 • Inregistrarea societatii in scopuri de TVA si gazduirea sediului social

Avand in vedere aceste noi schimbari legislative, precum si particularitatile serviciului Reinvent Consulting de gazduire a sediilor de societati comerciale in cabinet de avocat, dorim sa aducem in atentia dumneavoastra urmatoarele:

a. La sediul social gazduit de catre un cabinet de avocat nu este posibila autorizarea de activitati economice. Chiar daca activitatea nu poate fi autorizata sa se desfasoare la sediul social, dar poate fi autorizata sa se desfasoare la punctul de lucru, posibilitatea inregistrarii – imediat dupa infiintarea societatii si deschiderea punctului de lucru – ca platitor de TVA nu este afectata.  

b. Ca atare, nu este posibila inregistrarea in scopuri de TVA, imediat ulterior infiintarii societatilor comerciale, pentru acele societati care isi gazduiesc sediul social in cabinet de avocat si care:

 • fie nu isi deschid punct(e) de lucru;
 • fie – desi isi deschid punct(e) de lucru – desfasoara la acestea activitati care nu sunt autorizate conform art.15 alin.1 din Legea 359/2004 cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protectiei mediului, al protectiei muncii, al P.S.I.

Din acest punct de vedere, daca pentru client este esentiala obtinerea inregistrarii in scopuri de TVA si acest lucru conditioneaza deschiderea societatii comerciale, atunci clientul trebuie sa se orienteze catre alternative care sa faca posibila inregistrarea in scopuri de TVA, adica fie catre o posibilitate care sa asigure inregistrarea sediului societatii comerciale in spatiu delimitat, unde sa poata fi autorizata activitatea pe care intentioneaza sa o desfasoare, fie catre deschiderea unui punct de lucru concomitent (sau imediat ulterior) infiintarii, la care sa fie autorizate activitati economice din obiectul de activitate.

Daca pentru client nu este necesara obtinerea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA imediat ulterior infiintarii societatii comerciale, atunci entitatea va putea fi infiintata si inregistrata cu sediul la cabinetul de avocat, iar solicitarea pentru inregistrarea in scopuri de TVA va putea fi adresata ulterior, in momentul in care firma isi deschide puncte de lucru la care sa poata autoriza activitati economice in sfera TVA.

In cazul in care solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevazute de lege, inclusiv formularul 088, organul fiscal competent notifica, in termen de o zi lucratoare, persoana impozabila in vederea completarii documentatiei. Daca in acest termen stabilit persoana nu completeaza dosarul cu documentele lipsa, organul fiscal ii transmite o instiintare cu privire la imposibilitatea solutionarii cererii.  Pentru adresarea solicitarii privind inregistrarea in scopuri de TVA nu exista o data limita, iar solicitarea va putea fi repetata in caz de nevoie.

Respingerea sau aprobarea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA a unei societati comerciale tine de  verificarea facuta de ANAF si de modul in care societatea comerciala isi organizeaza si desfasoara activitatea de la punctul/ punctele de lucru (cu titlu exemplificativ – lipsa autorizatiilor de functionare in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare).

Prin completarea Formularului 088, reglementat prin Ordinul ANAF nr. 3840/2015, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA trebuie sa comunice ANAF o serie de informatii, sub riscul pierderii statutului de societate inregistrata in scopuri de TVA. Unele informatii, cum sunt cele de natura personala referitoare la studiile administratorilor si asociatior, sursele de venituri, altele decat cele obtinute in cadrul societatii, reprezinta o imixtiune in viata privata, fiind solicitate in mod abuziv.

Reinvent Consulting a contestat, pe cale administrativa, o serie de decizii ANAF referitoare la pierderea statutului de societate inregistrata in scopuri de TVA, urmand sa solicite CCR, pe cale de exceptie, sa exercite controlul de constitutionalitate a acestor dispozitii legale.

Reinvent Consulting ofera serviciul de obtinere a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, tariful fiind de 1240 RON.

Pentru detalii suplimentare, puteti contacta expertii nostri la numerele de telefon: 0733. 054. 903/ 021.318.69.60 sau la adresa de e-mail: cfc@reinventconsulting.ro.

Reinvent Consulting este marca Grupului de firme REINVENT. Reinvent Consulting are 10 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate,deschidereinchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numire/revocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detineti o proprietate unde sa va puteti inregistra sediul social al societatii comerciale, va punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon (+4) 021.318.69.60 sau pe adresa de e- mail marketing@reinventconsulting.ro. Unul dintre consultantii nostri va sta la dispozitie de Luni-Vineri, intre 09:00-17:30.

www.reinventconsulting.ro
 
Da share la acest articol!

Related Posts

2 Comments

 1. Szabo Carmen 27 February 2017 Reply
 2. Ana 4 April 2017 Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *