CONTABILITATEA UNEI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE PLATITOARE DE TVA

contabilitate-PFA-platitor-de-TVA-Reinvent-Consulting

Conform OMFP nr. 170/ 2015, Persoanele Fizice Autorizate trebuie sa conduca contabilitatea in partida simpla. La optiunea acestora, ele pot trece de la contabilitatea in partida simpla la cea  in partida dubla.

Contabilitatea in partida simpla semnifica ansamblul registrelor si documentelor financiar-contabile, legal reglementate, care servesc la evidentierea in contabilitate, in mod cronologic si sistematic, a operatiunilor economico-financiare consemnate in documentele justificative. Aceasta se realizeaza prin completarea Registrului-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1) si Registrului-inventar (cod 14-1-2).

In Registrul-jurnal se inregistreaza toate sumele incasate si platite in ordine cronologica, atat in numerar, cat si prin conturi bancare, inclusiv Taxa pe Valoarea Adaugata.

Incasarile din Registrul-jurnal cuprind:

 • sumele incasate din desfasurarea activitatii;
 • aporturile in numerar sau prin conturi bancare aduse la inceperea activitatii ori in cursul desfasurarii acesteia;
 • sumele primite sub forma de credite bancare sau provenind din alte imprumuturi;
 • sumele incasate din despagubiri;
 • sumele primite de pe urma unor sponsorizari, activitati de mecenat sau donatii;
 • subventiile;
 • alte sume incasate, cum ar fi restituiri de impozite, taxe sau penalitati.

Platile din Registrul-jurnal cuprind:

 • platile efectuate in scopul realizarii de venituri, in cadrul activitatii desfasurate;
 • sumele reprezentand restituirea aporturilor in numerar si prin conturi bancare;
 • sumele achitate pentru rambursarea unor credite bancare sau altor imprumuturi;
 • alte plati efectuate (spre exemplu: penalitati, taxe, etc.).

De cealalta parte, Registrul-inventar serveste la inregistrarea elementelor de natura activelor si datoriilor inventariate.

Cand devine un detinator de PFA platitor de TVA?

Potrivit normelor legislative, Persoanele Fizice Autorizate nou-infiintate sunt neplatitoare de TVA, urmand a deveni platitoare de TVA fie la optiunea acestora, fie la depasirea plafonului de 65.000 de euro, atunci cand intervine obligativitatea inregistrarii in scopuri de TVA.

Citeste si GHIDUL PENTRU INREGISTRAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE IN SCOP DE TVA! 

Obligatiile PFA-ului platitor de TVA

In privinta Taxei pe Valoarea Adaugata, Persoana Fizica Autorizata va trebui sa respecte prevederile noului Cod fiscal referitoare la acest subiect. Astfel, un PFA platitor de TVA este obligat:

 • sa emita facturi pentru toate bunurile livrate, serviciile prestate sau avansurile incasate, in conformitate cu legislatia in vigoare. Daca vinde bunuri sau servicii direct catre populatie, detinatorul de PFA platitor de TVA este obligat sa utilizeze aparatul de marcat electronic fiscal, drept urmare sa elibereze bon fiscal;
 • sa tina evidenta pentru orice operatiune reglementata de TVA, operatiune pe care o va efectua cu ajutorul Jurnalelor pentru vanzari si cumparari, registrelor, evidentelor si altor documente similare activitatilor economice;
 • sa centralizeze TVA-ul deductibil si colectat pentru fiecare perioada fiscala si sa depuna la sediul organelor fiscale abilitate Declaratia 300 – Decontul de Taxa pe Valoarea Adaugata;
 • sa intocmeasca si sa depuna, pentru exercitiul fiscal in cauza, Declaratia fiscala 394 – o declaratie informativa ce priveste livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, in conformitate cu Ordinul presedintelui ANAF 3806/ 2013;
 • sa intocmeasca si sa depuna Declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile intracomunitare de bunuri, reglementata prin OMFP nr. 552/ 2008 (daca este cazul);
 • sa verifice daca nu trebuie sa depuna si Declaratia 392, care se adreseaza persoanelor care au livrat bunuri si au prestat servicii, conform OPANAF nr. 93/ 2014 si a OPANAF nr. 522/ 2016.

Ce trebuie sa cuprinda factura emisa de catre Persoana Fizica Autorizata platitoare de TVA?

Factura emisa de catre PFA-ul platitor de TVA trebuie sa contina urmatoarele informatii:

 • numarul de ordine si data emiterii facturii;
 • data la care au fost livrate bunurile/ prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;
 • denumirea/ numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala al persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 • denumirea/ numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, dar si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, in cazul in care acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;
 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate sau denumirea serviciilor prestate;
 • baza de impozitare a bunurilor si serviciilor sau, daca este cazul, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, daca acestea nu sunt incluse in pretul unitar;
 • indicarea cotei de taxa aplicata si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
 • in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
 • in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA, mentiunea „taxare inversa”;
 • daca se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea „regimul marjei – agentii de turism”;
 • in cazul in care se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile „regimul marjei – bunuri second-hand”, „regimul marjei – opere de arta” sau „regimul marjei – obiecte de colectie si antichitati”, dupa caz;
 • in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea „TVA la incasare”;
 • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune.

Contabilitatea in partida dubla

Optional, o Persoana Fizica Autorizata poate conduce contabilitatea proprie in partida dubla in baza reglementarilor Ordinului 1802/ 2014 (similar cu societatile comerciale), aplicabile agentilor economici pana la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatiile financiare anuale.

Contabilitatea in partida dubla consta in dubla reprezentare a resurselor si rezultatelor economice si in dubla inregistrare a tranzactiilor si evenimentelor economice care genereza schimbari in volumul si in structura resurselor economice.

Trecerea de la contabilitatea in partida simpla la cea in partida dubla se efectueaza cu ajutorul contului 455 – „Sume datorate actionarilor/ asociatilor”, prin care se preiau elementele de activ si datoriile. In functie de diferenta dintre valoarea activelor si a datoriilor, contul poate avea sold creditor sau debitor.

Reinvent Consulting ofera servicii de evidenta financiar-contabila! 

Cum scopul Reinvent este acela de a forma o comunitate antreprenoriala informata, bine pregatita, la curent cu modificarile legislative din domeniul fiscal, iti oferim si servicii de evidenta financiar-contabila si consultanta fiscala la cele mai bune preturi din mediul business.

Nu rata super-oferta noastra la serviciile financiar-contabile:

 • 165 de lei – pana la 20 de documente lunar;
 • 215 lei – pana la 20 de documente lunar + 2 salariati;
 • 295 de lei – discount de 25% pentru IMM-uri.

Click aici pentru oferta Reinvent!

Reinvent Consulting este marca Grupului de firme REINVENT. Reinvent Consulting are 10 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, deschidereinchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numire/ revocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detineti o proprietate unde sa va puteti inregistra sediul social al societatii comerciale, va punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon (+4) 021.318.69.60 sau pe adresa de e- mail financiar.contabil@reinventconsulting.ro. Unul dintre consultantii nostri va sta la dispozitie de Luni pana Vineri, intre orele 09:00-17:30.

www.reinventconsulting.ro

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *