Analiza de risc la securitatea fizica – obligatorie de la 1 iulie 2017!

Analiza de risc la securitatea fizica - obligatorie de la 1 iulie 2017!

Incepand cu data de 1 iulie 2017, institutiile de stat si firmele infiintate inainte de 16 iunie 2012 au obligatia de a realiza o analiza de risc la securitatea fizica.

Ce reprezinta analiza de risc la securitatea fizica?

Conform Legii nr. 333/ 2003, firmele care au in patrimoniu bunuri sau valori cu orice titlu trebuie sa se ocupe de protectia acestora. Protectia include atat paza impotriva posibilelor furturi, dar si a persoanelor care gestioneaza/ lucreaza/ interfereaza cu aceste bunuri si cu activitatea firmei in cauza.

Conform H.G. nr. 301/ 2012 “Conducatorii unitatilor care detin sau opereaza cu bunuri, valori sau numerar au obligatia implementarii unor masuri eficiente in scopul asigurarii protectiei personalului si a valorilor pe timpul manipularii, procesarii, depozitarii sau transportului si descurajarii savarsirii infractiunilor contra patrimoniului, precum si in scopul acordarii sprijinului necesar organelor judiciare in vederea identificarii faptuitorilor”.

Se identifica sursele de risc, zonele de impact, cauzele riscului, eventualele consecinte. Pe baza acestor date se realizeaza un raport de evaluare privind modul de abordare a riscurilor la securitatea fizica si luarea masurilor de preventie/ reducere.

Se face o evaluare a posibilelor riscuri si propunerea unui plan de masuri pentru corectarea si reducerea acestora. Ca de exemplu: angajarea unui paznic, amplasarea de sisteme de monitorizare video, instalarea unei alarme etc.

Ce firme sunt obligate sa aiba aceasta analiza?

 • Societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societati in nume colectiv, societati in comandita simpla, societati pe actiuni, societati in comandita pe actiuni si societati cu raspundere limitata);
 • Institutiile publice;
 • Organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori a valorilor.

Cine face evaluarea?

Analiza de risc va fi realizata de un evaluator de risc la securitatea fizica inscris in RNERSF – Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica.

Nu exista tarife fixe pentru acest serviciu, fiecare evaluator percepe un pret liber stabilit, iar acesta variaza in functie de locatia firmei, marimea spatiului, tipul de activitate.

Documente necesare pentru intocmirea analizei de risc la securitatea fizica:

 1. Actele firmei: CUI, certificate constatatoare;
 2. Dovada dreptului de folosire a spatiului alocat activitatii firmei;
 3. Extras de carte funciara (cadastru);
 4. Schite, planuri topografice/cadastrale/de situatie etc.;
 5. Autorizatii legale;
 6. Instructiuni si proceduri PSI si SU;
 7. Contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (daca este cazul);
 8. Contractul de prestari servicii mentenanta/ revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (daca este cazul);
 9. Contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul);
 10. Instructiuni si proceduri de mediu;
 11. Instructiuni/ proceduri de acces;
 12. Planuri, instuctiuni si proceduri securitate;
 13. Existenta structurilor de securitate si a personalului cu functii de securitate interna: manager de securitate, manager de securitatea informatiei;
 14. Licente pentru societatea de paza;
 15. Contract de monitorizare si interventie;
 16. Contract de paza;
 17. Plan paza;
 18. Aviz Centru de Monitorizare si Receptie a Alarmelor (CMRA);
 19. Licenta societate instalare sisteme tehnice;
 20. Proiect tehnic (antiefractie/ sistem video etc.);
 21. Planuri de pregatire/ training pe domenii (dovada executarii pregatirii/ trainingului);
 22. Registru de riscuri;
 23. Plan de management al riscului.

Cine verifica aplicarea legii?

Politistii, jandarmii, primarii sunt cei care trebuie sa verifice daca firmele respecta sau nu legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Amenda pentru nerespectarea privind obligativitatea evaluarii riscului de securitate fizica: pana la 10.000 lei.

Misiunea noastra: formarea unei comunitati de antreprenori informati, bine pregatiti, la curent cu actualizarile juridice si fiscale!

Reinvent Consulting este marca Grupului de firme REINVENT. Reinvent Consulting are 10 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, deschidere/ inchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numire/ revocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detineti o proprietate unde sa va puteti inregistra sediul social al societatii comerciale, va punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon (+4)021.318.69.60 sau pe adresa de e-mail financiar.contabil@reinventconsulting.ro. Unul dintre consultantii nostri va sta la dispozitie de Luni pana Vineri, intre orele 09:00-17:30.

www.reinventconsulting.ro

https://www.facebook.com/reinventconsulting

 

Da share la acest articol!

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *