Masuri de subventionare a locurilor de munca 2017

subventionare locuri de munca Reinvent Consulting
Subventionare locuri de munca Reinvent Consulting

In temeiul dispozitiilor OG 60/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, angajatorii beneficiaza de o serie de masuri cu referire la subventionarea locurilor de munca, in vederea prevenirii somajului.

Mentionam printre acestea:

1. Dreptul la o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat – pentru angajatorii care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, astfel de programe pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii. Aceste sume va pot fi alocate in urma unei selectii anuale ce se efectueaza de catre Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca. Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala cel putin un an de la data acordarii sumei.

2. Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent, vor primi o suma in cuantum de 900 lei.

3. Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele mentionate mai sus, pe o perioada de 18 luni.

Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile prezentate mai sus, sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incheierii.

Daca raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile de mai sus se mentin si dupa indeplinirea celor 18 luni, angajatorii vor primi in continuare angajatorii vor primii pentru fiecare an de continuare un ajutor financiar.

Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj. Ajutorul financiar se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale. De asemenea, mentionam ca absolventii pot fi incadrati in conditiile mentionate mai sus, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

4. Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale primesc lunar o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 900 lei.

De aceste facilitati, cu exceptia scutirii de la plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajator pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute mai sus, anterior termenului de 18 luni, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele expres prevazute de lege

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute mai sus, anterior termenului de 18 luni, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele expres prevazute de lege.

5. Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 900 lei.

Nu beneficiaza de facilitatile prevazute mai sus la punctele 4 si 5, angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la aceste alineate.

6. Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.

Asemenea credite, dar si fonduri nerambursabile se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis. Conditiile in care asemenea credite se pot acorda sunt strict determinate, fiind stabilite prin legi speciale.

Cu titlu de exemplu, asemenea conditii sunt cu referire la: numarul maxim de angajati, tipul activitatii de baza (productie, servicii sau turism), procentul din numarul locurilor de munca nou-create, din care personalul trebuie sa fie incadrat din randul somerilor inregistrati la ITM, care sa fie mentinuti in functia respectiva minimum 4 ani etc.

7. Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.

Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, in conditiile prevazute anterior, din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.

8. Persoanele juridice pot beneficia in anumite conditii de:

• scutire de impozit aferent profitului reinvestit;
• imprumuturi nerambursabile/ fonduri europene pentru activitatile considerate strategice la nivel national (cum ar fi agricultura);
• scutirea contributiei referitoare la obligatia de a angaja persoane cu handicap, in anumite conditii.

Misiunea noastra: formarea unei comunitati de antreprenori informati, bine pregatiti, la curent cu actualizarile juridice si fiscale!

Reinvent Consulting este marca Grupului de firme REINVENT. Reinvent Consulting are 10 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, deschidere/ inchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numire/ revocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detineti o proprietate unde sa va puteti inregistra sediul social al societatii comerciale, va punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon (+4)021.318.69.60 sau pe adresa de e-mail financiar.contabil@reinventconsulting.ro. Unul dintre consultantii nostri va sta la dispozitie de Luni pana Vineri, intre orele 09:00-17:30.

www.reinventconsulting.ro

https://www.facebook.com/reinventconsulting/

Da share la acest articol!

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *