Salariatii part-time trebuie sa depuna declaratii pe propria raspundere la angajatori pana maine, 5 iulie!

Angajatii part time trebuie sa depuna o eclaratie pe propria raspundere la angajatori

Angajatii care au mai multe contracte de munca, part-time sau cu plata in acord, trebuie sa depuna la fiecare angajator o declaratie pe propria raspundere pana la data de 5 a fiecarei luni. Prin intermediul acestora, angajatii declara ca au  obtinut venituri in total de 1.900 lei brut pe luna iunie 2018, iar angajatorul este scutit de la plata majorata a CAS si CASS. 

Conform legislatiei in vigoare, angajatorii au nevoie de aceste declaratii pe propria raspundere pentru a fi scutiti de plata majorata a contributiilor la pensii si sanatate pentru luna anterioara. Declaratiile pe propria raspundere se depun la angajator lunar de catre angajat, pentru ca acesta sa poata evita plata CAS si CASS.

Daca o persoana este angajata la mai multe firme, cu norma partiala sau cu plata in acord, si castiga un salariu lunar de cel putin 1.900 de lei brut,  trebuie sa depuna la fiecare angajator o declaratie pe propria raspundere, in care admite acest fapt. Declaratia se depune doar la angajatorii de la care primeste o plata lunara sub 1.900 de lei brut.

Daca e vorba despre angajati care castiga sub salariul lunar brut (1.900 lei), acestia nu mai au nicio obligatie sa depuna aceasta declaratie sau alta.

Legislatia care obliga angajatorii sa transmita declaratia este Ordinul Ministerului Finantelor nr. 2343/2017, de unde reiese ca pentru veniturile aferente lunii iunie 2018, salariatii trebuie sa depuna declaratiile pana joi, 5 iulie. Mai jos este extrasul care specifica motivele depunerii si cine are obligatia depunerii declaratiei la angajator:

 “În scopul aplicării prevederilor (…) au obligația să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată. (…)

Declarația pe propria răspundere (…) se depune lunar, (…) până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

In vederea completarii declaratiei pe propria raspundere (…) pana la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator elibereaza salariatului, la cerere, un document din care sa rezulte venitul brut lunar realizat”, mentioneaza ordinul ministrului.

Angajatorii trebuie sa achite CAS si CASS pentru luna iunie 2018 la nivelul salariului minim brut,  in cazul salariatilor part time sau cu plata in acord, daca nu se incadreaza la scutiri.

Declararea si achitarea CAS si CASS pentru luna mai 2018 se fac pana pe 25 iulie 2018
 
Model Declaratie pe propria raspundere 
 
In cele ce urmeaza, se regaseste un model al declaratiei pe propria raspundere, pe care angajatii part-time sau cu plata in acord trebuie sa o depuna pana pe 5 iulie 2018 si ulterior lunar :

ANEXA

la Ordinul nr. 2343/2017

DECLARAȚIE

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,

subsemnatul/subsemnata, . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .,

declar pe propria răspundere următoarele:

În cursul lunii . . . . . . . . . . am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

Misiunea noastra: formarea unei comunitati de antreprenori informati, bine pregatiti, la curent cu actualizarile juridice si fiscale!

Reinvent Consulting este marca Grupului de firme REINVENT. Reinvent Consulting are 10 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, deschidere/ inchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numire/ revocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detineti o proprietate unde sa va puteti inregistra sediul social al societatii comerciale, va punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon (+4)021.318.69.60 sau pe adresele de e-mail financiar.contabil@reinventconsulting.ro / firma@reinventconsulting.ro . Unul dintre consultantii nostri va sta la dispozitie de Luni pana Vineri, intre orele 09:00-17:30.

www.reinventconsulting.ro

www.facebook.com/reinventconsulting

Da share la acest articol!

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *