INFOGRAFIC: Acte necesare deschidere punct lucru

INFOGRAFIC Acte necesare deschidere punct lucru Registrul Comertului

  • Cererea de inregistrare – in original;
  • Declaratia-tip pe propria raspundere – in original – semnata de Asociati/ Membri ai Directoratului, din care sa rezulte, dupa caz, ca acestia respecta si cunosc prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specifice din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile desfasurate;
  • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Actionarilor sau decizia Asociatului Unic/ Consiliului de Administratie/ Directoratului, dupa caz – in original;
  • Actul in baza caruia detii spatiul aferent punctului de lucru: Contract de Inchiriere, Contract de Comodat, Contract de Vanzare – Cumparare etc.;
  • Acordul Asociatiei de Proprietari si al vecinilor – daca este cazul.

 

INFOGRAFIC Acte necesare deschidere punct lucru - Reinvent Consulting
INFOGRAFIC Acte necesare deschidere punct lucru – Reinvent Consulting
Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *