Modele de contracte: Contractul de amanet

Modele de contracte: Contractul de amanet

Modele de contracte. Contract de amanet.
Modele de contracte. Contract de amanet.

Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar.

Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil), ce ramane in posesia creditorului amanetar. Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente, fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. In situatia in care termenul expira, bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii.

Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte, inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR.

Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare, la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”, dupa caz.

Reinvent Consulting iti ofera un model de contract de amanet.

Reinvent Consulting este marca grupului de firme REINVENT, cu peste 16 ani de experienta pe piata romaneasca. Reinvent Consulting are 8 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, deschidere/inchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numire/revocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detii o proprietate unde sa-ti poti inregistra sediul social al societatii comerciale, iti punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *