Asociatii si Fundatii recunoscute ca fiind de utilitate publica

O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica, daca intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

  • activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati
  • fuctioneaza de cel putin 3 ani
  • prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau,insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica
  • valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori in parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial
Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

One Comment

  1. ion 22 August 2011 Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *