Dizolvarea si radierea unei societati comerciale (II)

UPDATE: Citeste articolul actualizat in 2016 despre DIZOLVARE SI RADIERE FIRMA!

In continuarea articolului trecut, vorbim despre etapa a II-a, respectiv etapa de radiere. Cele doua etape trebuie urmate indiferent daca societatea comerciala a avut sau nu activitate.

Spuneam ca demersul de radiere poate fi demarat dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial, bineinteles, aceasta in cazul in care nu s-a inregistrat vreo opozitie. In cazul in care s-a facut opozitie, cererea de radiere se poate introduce dupa ce a devenit irevocabila hotararea de respingere a opozitiei (sau, dupa caz, hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor) dar nu mai devreme de termenul de 30 de zile in care pot aparea si alte opozitii.

Dosarul de radiere se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul societatii comerciale si trebuie sa contina (pe langa cerere si dovezile privind plata taxelor) certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale, eventual dovada Agentiei teritoriale de mediu privind aprobarea bilantului de mediu (daca societatea fusese autorizata sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului).

Ar mai fi de adaugat faptul ca prin Hotararea Adunarii Generale a asociatilor pentru modificarea actului constitutiv se pot numi lichidatorii societatii comerciale. In acest caz, la dosarul de la Registrul Comertului privind radierea se depune si contractul de administrare incheiat intre societatea supusa dizolvarii si lichidarii si lichidatorul persoana juridical.

Reinvent Consulting va pune la dispozitie Serviciul Dizolvare-Lichidare voluntara si Radiere. Pentru detalii si programari sunati la 021.3186960 sau 021.3194516.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *