Responsabilitati ale administratorului unei societati comerciale

Administrator la o societate comerciala

Promiteam intr-un articol anterior ca vom veni cu detalii despre responsabilitatile pe care le are de indeplinit un administrator intr-o societate comerciala..

Raspunderea unui administrator poate fi contraventionala si penala, angajata pentru sarcini de administrare fiscala si/sau de gestionare a activelor/activitatii societatii. Raspunderea lui civila poate fi angajata pentru obligatiile fixate in raporturile cu asociatii societatii/terti.

Obligatii, responsabilitati

In responsabilititatile administratorului, de obicei, intra:Responsabilitatile administratorului unei societati comerciale

– asigurarea tuturor formelor legale privind incadrarea in munca a salariatilor (fise de protectia muncii si PSI, medicina muncii etc.) firmei,
– respectarea legislatiei financiar-contabile,
– asigurarea relatiilor cu institutiile statului,
– stabilirea si verificarea derularii programului de lucru,
– asigurarea starii de legalitate a punctelor de lucru (inregistrare mentiuni la Registrul Comertului, autorizatii de functionare, autorizatii pentru substante toxice, registre de control, respectarea obligativitatii de afisare la loc vizibil a tuturor actelor necesare etc),
– stabilirea cotelor de adaos,
– gestionarea bunurilor societatii,
– verificarea stocurilor firmei,
– verificarea intocmirii corecte a documentelor privind operatiile de gestiune,
– asigurarea unor conditii propice derularii activitatii firmei.

La aceste obligatii se pot adauga (prin contractul de munca, sau prin incheierea unui contract de administrare) si o seama de alte sarcini, cum ar fi: elaborare planuri de vanzari/activitate si urmarirea realizarii lor, implementare politici de vanzare, negociere si incheiere contracte comerciale, supraveghere activitatii, dimensionare bugete, transmiterea comenzilor de achizitii, gestiune baze de date clienti etc.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *