Certificatul de atestare fiscala – reglementari noi

Certificatul de atestare fiscala

Ministerul Finantelor Publice a introdus modificari si completari privind procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice.

In Partea I a Monitorului Oficial nr. 355 a fost publicat Ordinul nr. 673/2009 emis de MFP. Potrivit acestuia, certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice va cuprinde 3 sectiuni:

  1. sectiunea A – “Obligatii de plata”,
  2. sectiunea B – “Alte mentiuni”,
  3. sectiunea C – “Informatii privind verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor nerambursabile”.

In obligatiile de plata (sectiunea A) nu vor fi inscrise acele creante fiscale ale persoanelor juridice stabilite prin acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile art.14-15 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, si nici sumele reprezentand amenzi contraventionale pentru care s-au formulat plangeri in conditiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Sectiunea A va cuprinde mentiuni privind obligatiile de plata restante pe fiecare impozit, taxa, contributie si alte venituri bugetare, precum si obligatiile fiscale accesorii.

In Sectiunea B se vor mentiona, dupa cum este cazul:
– actul prin care s-au acordat inlesnirile la plata (si cuantumul care fac obiectul lor),
– planul de reorganizare judiciara aprobat de judecatorul sindic (si cuantumul obligatiilor stabilite prin planul respectiv),
– cereri de restituire si/sau compensare in curs de colutionare (si cuantumul sumelor respective),
– decontul de TVA cu sume negative si optiune de rambursare, precum si cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia,
– cereri de compensare atipice.

In Sectiunea C se vor mentiona:
– diferenta dintre obligatiile de plata cuprinse la Sectiunea A si sumele mentionate la Sectiunea B,
– totalul obligatiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni.

Reinvent Consulting va asigura servicii de infiintari de societati comerciale, de inscriere de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu, extindere obiect de activitate, cesiuni, deschideri/inchideri puncte de lucru etc), de evidenta financiar-contabila, de inregistrare de marci, desene si modele industriale la OSIM. Serviciile sunt asigurate atat pentru Bucuresti, Ilfov cat si pentru celelalte judete ale tarii.

Pentru programari si detalii veti folosi numarul de telefon (021) 318.69.60.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *