Dovada de sediu pentru infiintari firme

Ce document serveste ca dovada pentru sediu firma?

La infiintarea unei societati comerciale, va este necesara dovada sediului. Deseori, suntem intrebati care sunt documentele care pot sa faca aceasta dovada.

Am sistematizat pentru dumneavoastra aceste posibilitati:

 • contract de vanzare-cumparare, intabulat;
 • contract de schimb, intabulat;
 • contract de inchiriere (inregistrat la Administratia Finantelor Publice, pentru cel incheiat intre persoane fizice si persoane juridice, sau neinregistrat la Administratia Finantelor Publice – pentru cel incheiat intre persoane juridice);
 • contract de subinchiriere;
 • contract de concesiune, intabulat;
 • contract de leasing imobiliar;
 • contract de comodat, in original, in forma autentica sau sub semnatura privata, insotit de actul doveditor al proprietarului, intabulat;
 • contract de donatie, in forma autentica, intabulat;
 • contract de uz;
 • contract de uzufruct;
 • extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere – pentru oricare din actele prevazute ca dovada de sediu (inclusiv in cazul aportului la capitalul social la constituirea societatii, pe numele asociatului care aporteaza);
 • certificat de rol fiscal/rol agricol, in termen de valabilitate;
 • certificat de mostenitor;
 • act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii, intabulat;
 • hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea (intabulata) sau folosinta/uzufructul;
 • hotarare judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, intabulata;
 • proces verbal de receptie a constructiei, intabulat;
 • act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite;
 • contract de asistenta juridica privind stabilirea sediului social la sediul profesional al avocatului conform art. 3 alin. (1) lit. h) si i) din Legea nr. 51/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

In ceea ce priveste intabularea, pentru actele incheiate si transcrise anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, se va aplica prevederea art. 58 din lege.

De asemenea, pe langa documentul – dovada a sediului – trebuie tinut cont si de prevederile mentionate in articolul privind modificari legislative importante referitoare la acest aspect.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *