Modificari aduse de Ordonanta de Urgenta 82/2010 Codului Fiscal

In continuarea postarilor trecute, prezentam a treia parte din prevederile OUG 82/2010, adica art.II (22) – art. IV.

(23) Pentru perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari sociale, numarul de puncte realizat lunar in sistemul public de pensii se calculeaza potrivit art.78 din Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se aplica coeficientul rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.
(24) Pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala prevazute la alin. (2), stagiul de cotizare in sistemul public de pensii se constituie din toate perioadele pentru care s-a datorat si s-a platit contributia individuala de asigurari sociale, conform prezentei ordonante de urgenta.
(25) Perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari pentru somaj in conformitate cu prevederile prezentului articol constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj.
(26) Veniturile de natura profesionala prevazute la alin. (2) pentru care se datoreaza si se platesc contributiile individuale de asigurari pentru somaj se iau in  calcul la stabilirea cunatumului indemnizatiei de somaj, potrivit legii, prin aplicarea asupra acestora a unui coeficient rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota de contributie datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj.
(27) Sumele reprezentand contributii achitate in plus ca urmare a depasirii plafonului prevazut la alin. (18) se restituie sau se compenseaza, la cererea asiguratului, depusa la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Aceste institutii au obligatia de a transmite cererile asiguratilor catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si dupa caz, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Restituirea si/sau compensarea se fac de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si, dupa caz, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile lor teritoriale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(28) IN masura in care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instructiuni cu privire la contributia individuala de asigurari sociale, respectiv contributia individuala de asigurari pentru somaj, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice.

Art. III – (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru veniturile de natura celor prevazute la art. II din prezenta ordonanta de urgenta, platite dupa data intrarii in vigoare a acesteia.

(2) Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj platite anterior datei intrarii in viogoare a prezentei ordonante de urgenta, in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.791/2010, sunt considerate obligatii achitate si nu mai fac obiectul prezentei Ordonante de Urgenta.
(3) Perioada pentru care persoanele prevazute la art.III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.58/2010 au datorat si au platit contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari de somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, constituie stagiu de cotizare in aceste sisteme de asigurari.
(4) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr.791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.III din ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.542 din 3 August 2010.
(5) Orice dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta se abroga.

Art. IV. – Modelul declaratiilor privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, se aproba in termen de maximum 5 zile de la intrarea n vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Da share la acest articol!

Related Posts

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *