Modificarile aduse de OUG 82/2010 Codului Fiscal

In continuarea postarii din 15 Septembrie, prezentam prevederile OUG 82/2010 de la art.II (7) la art.II (22):
(7) Persoanele care, in od ocazional, realizeaza exclusive venituri de natura profesionala definite la art.7 alin (1) pct.13 indice 1 din Legea 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile prevazute la alin. (2). In aceasta situatie, baza de calcul anuala nu poate depasi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(8) Persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala definite la art.7 alin. (1) pct.13 indice 1 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala la baza de calcul astfel cum este prevazuta la alin (17).
(9) Persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natura profesionala definite la art.7 alin. (1) pct.13 indice 1 din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile prevazute la alin. (2) la baza de calcul astfel cum este prevazuta la alin.(17).
(10) In sensul alin. (6) si (7), prin venituri realizate in mod ocazional se intelege acele venituri realizate ca urmare a desfasurarii unei activitati, in mod sporadic, fara a avea un caracter de regularitate.
(11) Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, corespunzatoare veniturilor prevazute la alin. (2), revine platitorului de venit.
(12) Prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la obligatiile angajatorilor in ceea ce priveste declararea, calcularea, retinerea si plata contributiilor de asigurari sociale, respectiv a contributiilor de asigurari pentru somaj, precum si sanctiunile corelative in cazul nerespectarii acestora se aplica in mod corespunzator si obligatiei prevazute la alin. (11).
(13) Platitorii de venit au obligatia de a depune, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, cate o declaratie privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala.
(14) Decalaratiile prevazute la alin. (13) se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul platitorul de venit.
(15) Platitorii de venit nu au obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale, corespunzatoare veniturilor profesionale platite, persoanelor prevazute la alin. (4) care detin statutul de asigurat in temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, precum si din categoria celor prevazute la alin. (5).
(17) Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj este:
a) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala prevazuta la art.50 alin. (1) lit. A) sau, dupa caz, la art.50 alin. (2) lit. A) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe;
b) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.
(18) Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(19) Cotele contributiilor individuale prevazute la alin (2) sunt cele stabilite de legea bugetului asigurarilor sociale de stat, entru contributia individuala de asigurari sociale si pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj.
(20) Persoanele care realizeaza veniturile prevazute la alin. (2) datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si daca se regasesc in situatia mentionata la art. 5 alin (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(21) Persoanele care realizeaza veniturile prevazute la alin (2) datoreaza contributia individuala de asigurari pentru somaj si situatia in care se regasesc la art.19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(22) Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj se vireaza in conturi distincte stabilite cu aceasta destinatie si comunicate de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Continuarea intr-un articol viitor.

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *