Prevederile OUG 82 din 2010 pentru modificarea art. 7 din Legea 571/2003 si a art. III din OUG 58/2010

OUG pentru modificarea art 7 alin 1 pct 2, subpunct2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru modificarea art III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar-fiscale

Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;

b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;

c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;

d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.”

Art. II – Articolul III din OUG nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 431 din 28 iunie 2010, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art.II – (1) Orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit.

(2) In sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor pentru somaj, prin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege acele venituri realizate din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art.7 alin. (1) pct.13 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor venituri se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj.

(3) Persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, se datoreaza si se plateste contributia individuala de asigurari pentru somaj, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prevederile alin. (3) cu privire la statutul de asigurat obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj nu se aplica persoanelor pentru care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se prevede, potrivit Legii nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ca asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa si care detin statutul de asigurat in acest sistem in temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, cu exceptia cazului in care aceste persoane renunta la contractul de asigurare.

(5) Persoanele asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si persoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile alin.2

(6) Persoanele care, in mod ocazional, realizeaza pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala definite de art.7 alin (1) pct 13 indice 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala.

(continuare in articolul urmator)

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

4 Comments

  1. Florin 15 September 2010 Reply
  2. Reinvent Consulting 16 September 2010 Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *