Totul despre SITUATIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE

poza

Administrarea unei afaceri nu trebuie sa fie un drum anevoios printre modificari legislative si birocratie. Tocmai de aceea, informarea continua si intelegerea corecta a legislatiei fiscale sunt absolut necesare pentru bunul mers al unei firme, evitarea amenzilor si realizarea activitatilor in acord cu legislatia.

Majoritatea operatorilor economici se pregatesc sa depuna, pana la finalul lunii mai, situatiile financiare pentru anul 2015.

Anumite categorii de entitati pot depune situatiile financiare simplificate, daca se incadreaza in anumite conditii legate de cifra de afaceri, numarul de salariati si totalul activelor.

Vezi daca firma ta se incadreaza pentru situatiile financiare simplificate!

Cine beneficiaza de situatiile financiare simplificate?

Incepand cu 1 ianuarie 2015, vechiul sistem de contabilitate simplificat a fost inlocuit cu cel european de raportare financiara simplificat, in baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Situatiile financiare simplificate au in componenta: bilantul prescurtat (cod 10), contul de profit si pierdere prescurtat (cod 20), date informative (cod 30) si situatia activelor imobilizate (cod 40).

De sistemul de contabilitate simplificat vor beneficia doar anumiti agenti economici, cunoscuti drept microentitati si entitati mici.

Potrivit Ordinului MFP nr. 1802/2014, completat de Ordinul nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, entitatile sau agentii economici se clasifica in trei categorii: microentitati, entitati mici si entitati mari si mijlocii.

Microentitatile sunt agentii economici care, la data bilantului, indeplinesc minimum doua dintre urmatoarele trei conditii:

–          totalul activelor sa nu depaseasca 1.500.000 de lei;

–          cifra de afaceri neta sa fie de maximum 3.000.000 de lei;

–          numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar sa nu fie mai mare de 10.

Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care indeplinesc minimum doua dintre conditiile:

–          totalul activelor sa nu depaseasca 17.500.000 de lei;

–          cifra de afaceri neta sa fie de maximum 35.000.000 de lei;

–          numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar sa nu fie mai mare de 50.

In cazul in care o intreprindere depaseste cel putin doua dintre cele trei criterii enumerate anterior, aceasta va intra in categora entitatilor mijlocii si mari.

  • Intocmirea situatiilor financiare simplificate

Conform sistemului european de raportare financiara simplificat, entitatile mici trebuie sa intocmeasca un bilant prescurtat (cod 10), un cont de profit si pierdere prescurtat (cod 20) si note explicative la situatiile financiare anuale.

Potrivit Ordinului  MFP nr. 123/2016, atat microentitatile, cat si entitatile mici trebuie sa anexeze si formularele: “Date informative” (cod 30)  si “Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

In comparatie cu entitatile mici, microentitatile trebuie sa intocmeasca doar un bilant prescurtat si un cont prescurtat de profit si pierdere, ele nefiind obligate sa elaboreze note explicative cu privire la situatiile financiare anuale.

Contul prescurtat de profit si pierdere se intocmeste avand la baza: cifra de afaceri neta, alte venituri, costul materiilor prime si al consumabilelor, cheltuielile cu personalul, ajustarile de valoare, alte cheltuieli, impozitele si profitul sau pierderile.

  • Structura bilantului prescurtat

Bilantul prescurtat prezinta situatia elementelor patrimoniale, grupate dupa urmatoarele categorii:

A. Active imobilizate: I. Imobilizari necorporale;  II. Imobilizari corporale; III. Imobilizari financiare;

B. Active circulante: I. Stocuri; II. Creante (sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element); III. Investitii pe termen scurt; IV. Casa si conturi la banci;

C. Cheltuieli in avans;

D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an;

E. Active circulante nete/ datorii curente nete;

F. Total active minus datorii curente;

G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an;

H. Provizioane;

I. Venituri in avans;

J. Capitaluri proprii: I. Capital subscris; II. Prime de capital; III. Rezerve din reevaluare; IV. Rezerve; V. Profitul sau pierderea reportat(a); VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar.

  • Situatiile financiare simplificate se pot depune si online

Pe langa forma traditionala de depunere fizica la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor sau expedierea acestuia prin posta cu confirmare de primire, bilantul se poate depune si online pe portalul www.e-guvernare.ro (program gratuit de asistenta al Ministerului de Finante), avand atasata semnatura electronica extinsa.

  • Termen de depunere

Pana la 30 mai 2016, situatiile financiare simplificate aferente anului 2015 trebuie depuse la Administratia Finantelor Publice sau ANAF.

Potrivit OMFP 123/28.01.2016, termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice este de 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar,  termen aplicabil societatilor comerciale, companiilor nationale, regiilor autonome, institutelor nationale de cercetare – dezvoltare.

Misiunea noastra: formarea unei comunitati de antreprenori informati, bine pregatiti, la curent cu modificarile legislative din domeniul fiscal!

Reinvent Consulting este marca Grupului de firme REINVENT. Reinvent Consulting are 10 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitatedeschidereinchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numirerevocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detineti o proprietate unde sa va puteti inregistra sediul social al societatii comerciale, va punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon (+4) 021.318.69.60 sau pe adresa de e- mail marketing@reinventconsulting.ro. Unul dintre consultantii nostri va sta la dispozitie de Luni-Vineri, intre 09:00-17:30.

www.reinventconsulting.ro
Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *