Stiai ca inventariarea este obligatorie pentru unele firme si institutii publice? Afla ce trebuie trecut in inventar pana la 31.12.2016!

Inventariarea este obligatorie pentru anumite firme! Afla ce trebuie sa inventariezi pana la 31 decembrie, Reinvent Consulting

La 31 decembrie 2016 se realizeaza inventarierea anuala, obligatorie pentru anumite entitati si institutii publice.  Daca aceasta nu este realizata la timp, firma ta poate fi sanctionata cu amenzi din partea ANAF sau a altor organe fiscale. Afla ce trebuie sa inventariezi si cand trebuie finalizata procedura.

Cine este obligat sa realizeze inventarierea?

Conform articolului 7 din Legea Contabilitatii 82/1991,  au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii sau in alte situatii prevazute de lege, urmatoarele categorii de contribuabili:

 • societatile comerciale, companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice;
 • institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial;
 • subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate;
 • organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil;
 • persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venit, definite de Codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate in sistem real.

In aceeasi lege, se transmite ca Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Articolul 8 al legii 82/1991 reglementeaza ca valoarea activelor si datoriilor, cu ocazia reorganizarilor efectuate potrivit legii, se determina, de regula, de evaluatori autorizati.

Cine este responsabil pentru organizarea procedurii de inventariere?

Raspunzatori pentru inventarierea de la final de an sunt: administratorul societatii, ordonatorul de credite sau oricare alta persoana care are obligatia gestionarii firmei sau institutiei. Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se pot realiza cu salariatii proprii, sau in baza unor contracte de prestari de servicii incheiate cu terte persoane juridice sau fizice cu pregatirea necesara. Din comisia de inventariere nu au voie sa faca parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care gestioneaza respectivele depozite si nici auditorii interni sau statutari.

Daca firma nu are angajati, atunci legea prevede ca inventarierea sa se realizeze de catre o singura persoana, si anume de catre administrator.

Cand se realizeaza inventarierea?

Entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea patrimoniului :

 • la inceputul activitatii;
 • cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor;
 • in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si:

a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;

b) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;

c) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;

d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;

e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;

f) in alte cazuri prevazute de lege.

Cum te putem ajuta?

Alege serviciile de evidenta financiar-contabila marca Reinvent Consulting si vei beneficia de consultanta financiara si servicii fiscale de calitate, la un pret accesibil.

Contabilitate firma:

 • 295 lei/ luna, pentru maximum 20 de documente si 2 salariati;
 • 215 RON/ luna, pentru maximum 20 de documente si 2 salariati (la plata anticipata pe 6 luni);
 • 165 RON/ luna, pentru maximum 20 de documente (fara salariati).

Misiunea noastra: formarea unei comunitati de antreprenori informati, bine pregatiti, la curent cu actualizarile juridice si fiscale!

Reinvent Consulting este marca Grupului de firme REINVENT. Reinvent Consulting are 10 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, deschidere/ inchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numire/ revocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detineti o proprietate unde sa va puteti inregistra sediul social al societatii comerciale, va punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon (+4)021.318.69.60 sau pe adresa de e-mail financiar.contabil@reinventconsulting.ro. Unul dintre consultantii nostri va sta la dispozitie de Luni pana Vineri, intre orele 09:00-17:30.

www.reinventconsulting.ro

https://www.facebook.com/reinventconsulting/

Da share la acest articol!

Related Posts

2 Comments

 1. Ungureanu Oana 16 February 2018 Reply
  • Reinvent Consulting 16 February 2018 Reply

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *