AUDIT INTERN: ce inseamna, cand este obligatoriu si pentru cine?

AUDIT INTERN_ ce inseamna, cand este obligatoriu si pentru cine_Reinvent Consulting
AUDIT INTERN_ ce inseamna, cand este obligatoriu si pentru cine_Reinvent Consulting

Articol actualizat in aprilie 2020.

Prin audit, in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate. Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a activitatilor unei organizatii in ceea ce priveste managementul riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

Auditul intern este o activitate independenta de asigurare obiectiva si de consiliere, destinata sa adauge valoare si sa imbunatateasca operatiunile efectuate in cadrul societatii.

Auditul intern ajuta societatea in indeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficacitatea proceselor de management al riscului, control si guvernanta.

Baza legala:

 • Legea 162/ 2017 – legea privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative;
 • Legea 26/2000  – Legea asociatiilor obliga asociatiile de utilitate publica sa auditeze situatiile financiare anuale;
 • Legea 31/1990 – legea societatilor comerciale permit societatilor care au comisie de cenzori sa opteze pentru inlocuirea acesteia cu un auditor financiar ( persoana fizica sau juridica).

Scop audit intern:

 • Verificarea activitatii organizatiei in acord cu normele interne de organizare si a legislatiei in vigoare;
 • Verificarea acuratetei controalelor financiare si nefinanciare cerute de managementul organizatiei in vederea cresterii eficientei activitatii;
 • Evaluarea datelor financiare si nefinanciare pentru a vedea starea reala a organizatiei;
 • Identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

Obiective:

 • Evaluarea nivelului de calitate al cadrului aferent controlului intern privind eficienta si eficacitatea;
 • Evaluarea conformitatii tuturor activitatilor cu politicile si procedurile societatii, in acest sens functia de audit intern nu trebuie sa fie combinata cu nici o alta functie;
 • Evaluarea daca politicile si procedurile existente raman corespunzatoare si sunt conforme cu cerintele cadrului legal si de reglementare.

Pentru ce entitati este obligatoriu auditul intern?

Auditul intern este obligatoriu pentru organizatiile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar.

In sectorul public, auditul (public) intern este obligatoriu si nu poate fi externalizat.

Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia privind auditul intern din entitatile publice.

Raportul de audit – continut

Raportul de audit se intocmeste in scris si trebuie sa cuprinda:

 • identificarea entitatii ale carei situatii financiare anuale sau consolidate fac obiectul auditului statutar prin denumirea, sediul social si codul unic de identificare; identificarea situatiilor financiare anuale sau consolidate si data sau perioada pentru care au fost intocmite si identificarea cadrului de raportare financiara aplicat la intocmirea acestora;
 • descrierea ariei de aplicare a auditului statutar care identifica cel putin standardele de audit in conformitate cu care a fost efectuat auditul statutar;
 • opinia auditorului, care este fie fara rezerve, fie cu rezerve, fie contrara si exprima clar punctul de vedere al auditorului sau al firmei de audit cu privire la urmatoarele: daca situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela, in conformitate cu cadrul relevant de raportare financiara; si, dupa caz, daca situatiile financiare anuale sunt conforme cerintelor legale aplicabile. Daca auditorul sau firma de audit nu este in masura sa emita o opinie de audit, raportul mentioneaza imposibilitatea emiterii acestei opinii; 
 • orice alt aspect asupra caruia auditorul financiar sau firma de audit atrage atentia in mod special, fara ca opinia de audit sa fie modificata; 
 • opinia auditorului referitoare la: coerenta raportului administratorilor cu situatiile financiare pentru acelasi exercitiuf inanciar; si pregatirea raportului administratorilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile; 
 • o declaratie privind identificarea de informatii eronate semnificative prezentate in raportul administratorilor, indicand natura acestor informatii eronate; 
 • o declaratie privind orice incertitudine semnificativa asociata evenimentelor sau conditiilor care pot pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea entitatii de a-si continua activitatea; 
 • o mentiune privind sediul auditorului financiar sau al firmei de audit.

Daca te regasesti in una dintre situatiile mentionate mai sus, Reinvent Consulting te poate ajuta cu servicii profesionale de audit financiar, audit intern.

Angajamentul de audit se onoreaza pe baza de contract si se desfasoara conform Standardelor Internationale de Audit si cu respectarearea glementarilor nationale de audit, avand in vedere cadrul general de raportare financiara aplicabil fiecarei entitati in parte.

Misiunea noastra: formarea unei comunitati de antreprenori informati, bine pregatiti, la curent cu actualizarile juridice si fiscale!

Aboneaza-te la newsletter!

Aboneaza-te la newsletter!

Reinvent Consulting este marca Grupului de firme REINVENT. Reinvent Consulting are 14 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, deschidere/ inchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numire/ revocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detineti o proprietate unde sa va puteti inregistra sediul social al societatii comerciale, va punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon (+4)021.318.69.60 sau pe adresa de e-mail firma@reinventconsulting.ro. Unul dintre consultantii nostri va sta la dispozitie de Luni pana Vineri, intre orele 09:00-17:30.

www.reinventconsulting.ro

https://www.facebook.com/reinventconsulting/

 

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *