Ghid infiintare asociatie de proprietari 2020: acte necesare, contabilitate si organizare

ghid infiintare asociatie proprietari Reinvent Consulting
ghid infiintare asociatie proprietari Reinvent Consulting

Articol actualizat in aprilie 2020.

Ghid Infiintare asociatie de proprietari 2020: acte necesare, conditii legale, conducere si administrare, contabilitate

1. Ce este asociatia de proprietari?

Asociatia de proprietari este un ONG, o forma de asociere autonoma si nonprofit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominium, adica o proprietate imobiliara formata din mai multe proprietati individuale.

Pentru asociere este nevoie de minim 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat.

Asociatia de proprietari se infiinteazaprin acordul scris a cel putin jumãtate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si a spatiilor cu altã destinatie decat aceea de locuintã din cadrul aceluiasi condominiu cu cel putin 3 proprietari.

Chiar daca un bloc are mai multe scari, se poate constitui cate o asociatie de proprietari pe fiecare scara.

2. Documente necesare infiintare asociatie de proprietari

Dosarul de infiintare trebuie sa contina:
• Statutul asociatiei;
• Actul constitutiv;
• Acordul de asociere;
• Procesul-verbal al adunarii de constituire;
• Cerere de inregistrare la administratia financiara teritoriala/ Directia de taxe si impozite locale.

Documentele trebuie completate in 3 exemplare originale si semnate de cel putin jumatate plus unu din totalul proprietarilor din bloc, scara sau tronson de cladire.

3. Unde se depune cererea pentru infiintare asociatie proprietari?

Cererea pentru dobandirea personalitãtii juridice a asociatiei de proprietari se depune la organul financiar de care apartine ca zona proprietatea. Aceasta cerere este insotita de statut, acordul de asociere si procesul-verbal al adunãrii generale de constituire.

Dosarul depus la organul financiar local va fi analizat de judecatorul delegat desemnat la organul financiar local de cãtre presedintele judecãtoriei in a cãrei arie teritoriala se afla proprietatea in cauza.

Asociatia de proprietari primeste personalitate juridicã in baza incheierii judecãtorului-delegat. Dupa primirea la sediul asociatiei a citatiei si a incheierii judecatoresti, reprezentantul asociatiei trebuie sa le aduca la Judecatorie pentru timbrarea si legalizarea incheierii judecatoresti.

4. Obtinerea codului de identificare fiscala

In urma infiintarii, asociatia de proprietari va avea un nume, o adresa, o incheiere judecatoareasca de infiintare. Totodata, asociatia va avea nevoie de un cod de identificare fiscalã. Acest cod de obtine de la ANAF.

Ulterior obtinerii codului de indentifcare fiscala, asociatia va avea nevoie de o stampila care sa cuprinda urmatoarele informatii: denumire, adresa si codul fiscal.

5.Contabilitate asociatie de proprietari

Contabiliatea unei asociatii de proprietari se supune Legii nr. 82/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta fiind nevoita sa isi organizeze propria contabilitate In partida dubla sau In partida simpla.

Asociatiile care vor tine contabilitatea in partida simpla trebuie sa depuna la compartimentele specializate din cadrul consiliilor locale situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, Intocmita pâna la data de 1 martie pentru situatia existenta la 31 decembrie si pâna la data de 1 septembrie pentru situatia existenta la 30 iunie.

Asociatiile de proprietari care vor tine contabilitatea In partida dubla au de depus si bilantul contabil in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

In cazul asociatiilor care au contabilitate in partida simpla, administratorii pot avea si rolul de contabil. Daca este vorba de contabilitate in partida dubla asociatia are nevoie de un contabil extern.

Asociatiile de proprietari trebuie sa declare veniturile realizate si cheltuielile efectuate aferente activitatilor economice desfasurate, prin intocmirea registrelor sau a oricaror documente prevazute de lege.

Documente obligatorii in cazul contabilitatii in partida simpla sunt urmatoarele:

 • Liste de plata– se intocmesc de catre administrator sau contabil. Aici vor fi impartite costurile asociatiei conform criteriilor stabilite in legea 230/2007 aplicata conform hotararii numarul 1588/2007 astfel incat totalul cheltuielilor asociatiei pentru luna afisata sa fie egal cu totalul cotelor ce urmeaza a fi achitate de catre proprietari.
 • Registrul de casa – aici se noteaza toate operatiunile care modifica soldul casei (ex.: incasari, plati, avansuri spre decontare, decontare avansuri, etc.) iar la fiecare sfarsit de zi se calculeaza un sold de casa.
 • Registrul jurnal – se completeaza de catre administrator cu toate operatiunile care se fac cadrul asociatiei de proprietari (ex.: incasari, plati, facturi, inregistrare salarii, plata salarii, inregistrare taxe salariati, plata taxe salariati etc.).
 • Registrul fondului de rulment – se completeaza de catre administrator cu toate operatiunile care afecteaza valoarea contribuita la fondul de rulment a fiecarui apartament (ex.: incasare fond de rulment, returnare fond de rulment).
 • Registrul fondului de reparatii – se completeaza de catre administrator cu toate operatiunile care afecteaza valoarea efectiva a fondului de reparatii a fiecarui apartament (ex.: incasare fond reparatii, plati din fondul de reparatii).
 • State de plata -se intocmesc de catre administrator sau contabil, se regasesc pe lista de plata si detaliaza veniturile obtinute de catre angajatii asociatiei si taxele aferente acestora.
 • Situatia elemenelor de activ si pasiv – se intocmeste de catre administrator sau contabil si se depune semestrial la departamentele specializate în sprijinirea si indrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale.

6. Administratorul asociatiei de proprietari

Conform normelor de aplicare a Legii 230/2007, asociatia de proprietari poate angaja persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau poate incheia contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, intretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune.

Administratorul care indeplineste si functia de contabil in partida simpla are obligatia sa completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment, registrul pentru evidenta sumelor speciale, registrul pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute de lege.

Daca asociatia de proprietari angajeaza un casier, acesta raspunde de efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa.

La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorii de imobile pot cumula si functia de casier.

Pentru lucrarile privind proprietatea comuna, administratorul, tinand seama de pret, durata de executie si calitate, supune spre analiza, selectie de oferte si aprobare comitetului executiv al asociatiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerintele, in vederea realizarii lucrarilor, potrivit art. 37 din Legea nr. 230/2007. In caz contrar, cheltuielile nu vor fi acceptate la plata.

Persoanele fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile sunt atestate de catre primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritatii administratiei publice locale, In baza unei hotarâri a consiliului local.

Atestatul are drept scop certificarea calitatilor profesionale ale persoanelor care doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor la asociatiile de proprietari.

7. Comitet executiv asociatie proprietari: presendinte, cenzori

La adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari, proprietarii aleg membrii comitetului executiv, format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori.

Acesta va fi responsabil cu Indeplinirea hotarârilor adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei. Totodata, comitetul realizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, organizeaza desfasurarea adunarilor generale, reglementeaza folosirea, intretinerea, repararea partilor proprietatii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietatii comune, supravegheaza situatia incasarilor si platilor lunare, si isi asuma obligatii, in nume propriu sau in numele asociatiei, privind interesele legate de cladire.

Daca este cazul, memebrii comitetului executiv reprezinta asociatia in instanta, in spete legate de cladire.

8. Administrarea financiara a asociatiei

Administrarea financiara consta in gestionarea valorilor banesti si este compusa din:

 • Incasarea de la proprietari a cotelor de intretinere si a fondurilor stabilite, in casieria asociatiei in numerar, operatiune pentru care administratorul sau casierul emite chitante sau direct in contul bancar, operatiune care apare in extrasul de cont al asociatiei;
 • Urmarirea restantelor si somarea proprietarilor care intarzie sa achite intretinerea si alte chetuieli comune;
 • Plata utilitatilor, a salariilor, a taxelor si a cheltuielilor ocazionale; acestea pot fi facute cash sau direct din contul bancar al asociatiei;
 • Urmarirea restantelor la furnziori si gestionarea platilor astfel incat sa fie evitate depasirile termenelor de plata ale facturilor si calcularea de penalizari.

Anual, comitetul executiv trebuie sa intocmeasca proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si sa il aprobe in Adunarea Generala. De asemenea, cenzorul verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli si gestiunea financiar-contabila.

9. Avantaje organizare sub forma de asociatie de proprietari

 • Beneficii fiscale: scutiri de impozit pe veniturile din inchirieri ale spatiilor comune; din activitati economice etc.; scutirea platii taxei judiciare de timbru pentru actiunile in instanta impotriva restantierilor sau impotriva furnizorilor de servicii publice (RADET, APA NOVA etc.) privind drepturile consumatorilor;
 • Se poate actiona in instanta printr-o actiune simpla si rapida restantierii care nu platesc intretinerea;
 • Se pot obtine finantari sau credite avantajoase, cu dobanda subventionata, pentru lucrari de consolidare, reabilitare, sau modernizare a cladirii;
 • Se pot deschide conturi bancare in numele asociatiei;
 • Se pot plati salarii persoanele care se implica in activitati practice sau cu raspundere in cadrul asociatiei (administrator, personal de curatenie, cenzor, presedinte etc.).

10. Doresti sa infiintezi o asociatie de proprietari? 

Avand o experienta de peste un deceniu in domeniile juridic, financiar si fiscal, expertii Reinvent Consulting iti ofera informatii pe tema fiscala, juridica, oportunitati de dezvoltare, raspunsuri la intrebari specifice, precum si cele mai mici preturi de pe piata pentru infiintari de asociatii:

 • 1.300 RON – in Bucuresti (toate taxele incluse, onorariu si TVA).

Pretul este valabil pentru o asociatie de maxim 40 de apartamente.

Pentru grupuri mai mari de cate 10 apartamente, se percepe suplimentar 100 RON/ grup de 10 apartamente, avand in vedere necesarul de acte suplimentare ce se redacteaza si se completeaza pentru fiecare apartament in parte.

Termen Bucuresti: depinde de Administratia Financiara aferenta fiecarui sector.

Obtinere CIF de la ANAF:300 RON

Gazduire sediu social ONG, asociatie cladire birouri sector 6:

 • 190 Euro – perioada 6 luni
 • 290 Euro – perioada 1 an + 1 AN GRATUIT !!!
 • 500 Euro – perioada 2 ani + 2 ANI GRATUIT !!!
 • 700 Euro – perioada 3 ani

Misiunea noastra: formarea unei comunitati de antreprenori informati, bine pregatiti, la curent cu actualizarile juridice si fiscale!

Aboneaza-te la newsletter!

Aboneaza-te la newsletter!

Reinvent Consulting este marca Grupului de firme REINVENT. Reinvent Consulting are 14 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, deschidere/ inchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numire/ revocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detineti o proprietate unde sa va puteti inregistra sediul social al societatii comerciale, va punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon (+4)021.318.69.60 sau pe adresa de e-mail firma@reinventconsulting.ro. Unul dintre consultantii nostri va sta la dispozitie de Luni pana Vineri, intre orele 09:00-17:30.

www.reinventconsulting.ro

https://www.facebook.com/reinventconsulting/

 

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *