AUDIT FINANCIAR, AUDIT STATUTAR: ce inseamna, care e diferenta dintre ele, cand sunt obligatorii si pentru cine?

AUDIT FINANCIAR, AUDIT STATUTAR_ ce inseamna, care e diferenta dintre ele, cand sunt obligatorii si pentru cine_ Reinvent Consulting
AUDIT FINANCIAR, AUDIT STATUTAR_ ce inseamna, care e diferenta dintre ele, cand sunt obligatorii si pentru cine_ Reinvent Consulting

Conform legii nr. 162/ 2017, audit statutar inseamna un audit al situatiilor financiare anuale individuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate efectuat in conformitate cu standardele internationale de audit, in sensul art. 32, in masura in care:

 • este obligatoriu in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;

 • este efectuat in mod voluntar la entitatile mici, iar situatiile financiare auditate sunt publicate, impreuna cu raportul de audit statutar, potrivit legii.

Auditul statutar (legal) este singurul tip de audit reglementat la nivel european (Directiva a VIII-a) si prevazut prin legea companiilor si prin actele constitutive (statutele) acestora.

Denumirea simpla de “audit financiar” poate fi utilizata pentru a desemna numeroase alte evaluari cum ar fi:

 • auditul financiar al procedurilor informatizate de tinere a contabilitatii;
 • auditul financiar al operatiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentara a acestora in situatiile financiare;
 • auditul financiar al contabilizarii cheltuielilor sociale pentru a verifica respectarea legislatiei sociale;
 • auditul financiar asupra situatiei fiscale;
 • auditul financiar asupra conturilor de client pentru a verifica dacã evaluarea creantelor indoielnice s-a facut de o maniera prudenta etc.

Scop audit financiar

 • Evaluarea independenta si corecta a situatiilor financiare in acord cu realitatea existenta (sa nu includa erori materiale, fie ele cauzate de greseli sau fraude);
 • Evaluarea performantei financiare a companiei.

Cine poate face acest audit?

Auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari, pot desfasura urmatoarele activitati economico-financiare, in exercitarea independenta a profesiei:

 • audit financiar;
 • audit intern;
 • consultanta financiar-contabila si fiscala;
 • asigurarea managementului financiar-contabil;
 • pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
 • expertiza contabila;
 • evaluare;
 • reorganizare judiciara si lichidare.

Pentru ce societati este necesar auditul financiar?

 • Societatile care, la inchiderea unui exercitiu financiar, indeplinesc cel putin doua din urmatoarele trei criterii:

a. Au active totale peste 3.650.000 euro;
b. Au cifra de afaceri neta peste 7.300.000 euro;
c. Au un numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar mai mare sau egal cu 50.

 • Societatile de interes public: institutiile de credit, societatile de asigurare/reasigurare, entitatile reglementate si supravegheate de ASF, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, companiile si societatile nationale, persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara, societatile de leasing si persoanele juridice, altele decat cele de mai sus, care beneficiaza de imprumuturi nerambursabile sau cu garantia statului.

Baza legala:

 • Legea 26/2000 – Legea asociatiilor obliga asociatiile de utilitate publica sa auditeze situatiile financiare anuale;
 • Legea 31/1990 – Legea societatilor comerciale permit societatilor care au comisie de cenzori sa opteze pentru inlocuirea acesteia cu un auditor financiar ( persoana fizica sau juridica);
 • Legea 162/2017 privind auditul statutar.

Daca te regasesti in una dintre situatiile mentionate mai sus, Reinvent Consulting te poate ajuta cu servicii profesionale de audit financiar, statutar si intern.

Angajamentul de audit se onoreaza pe baza de contract si se desfasoara conform Standardelor Internationale de Audit si cu respectarearea glementarilor nationale de audit, avand in vedere cadrul general de raportare financiara aplicabil fiecarei entitati in parte.

Misiunea noastra: formarea unei comunitati de antreprenori informati, bine pregatiti, la curent cu actualizarile juridice si fiscale!

Reinvent Consulting este marca Grupului de firme REINVENT. Reinvent Consulting are 10 ani de experienta in domeniul serviciilor integrate privind infiintarea de societati comerciale, evidenta contabila, inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, deschidere/ inchidere punct de lucru, cesiuni parti sociale, numire/ revocare administrator), inregistrari marci la OSIM si alte servicii conexe dedicate societatilor comerciale.

Daca nu detineti o proprietate unde sa va puteti inregistra sediul social al societatii comerciale, va punem la dispozitie serviciul de gazduire de sedii sociale.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon (+4)021.318.69.60 sau pe adresa de e-mail firma@reinventconsulting.ro . Unul dintre consultantii nostri va sta la dispozitie de Luni pana Vineri, intre orele 09:00-17:30.

www.reinventconsulting.ro

https://www.facebook.com/reinventconsulting

Da share la acest articol!

Related Posts

Related Posts

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *