AUDIT FINANCIAR, AUDIT STATUTAR_ ce inseamna, care e diferenta dintre ele, cand sunt obligatorii si pentru cine_ Reinvent Consulting
Conform legii nr. 162/ 2017, audit statutar inseamna un audit al situatiilor financiare anuale individuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate efectuat in conformitate cu standardele internationale de audit, in sensul art. 32, in masura in care: este obligatoriu in temeiul dreptului Uniunii Europene sau
Servicii de audit financiar si audit intern
Prin intermediul Reinvent Audit SRL oferim servicii de audit financiar si audit intern. Serviciile de audit financiar includ: – servicii de audit financiar al situatiilor financiare anuale conform IFAC; – servicii de audit pentru societati deschise, supravegheate de CNVM si