Cota redusa de TVA de 5%
Modificari si completari la Codul Fiscal Prin Ordonanta de urgenta nr. 200 din 04/12/2008 s-au adus o serie de modificari si completari la Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Astfel, la art. 140, dupa alin. (2) se introduce un nou