Servicii de audit financiar si audit intern
Prin intermediul Reinvent Audit SRL oferim servicii de audit financiar si audit intern. Serviciile de audit financiar includ: – servicii de audit financiar al situatiilor financiare anuale conform IFAC; – servicii de audit pentru societati deschise, supravegheate de CNVM si